logo logo
FirmaOfertaAktualnościReferencjeCertyfikatyRealizacjeKontakt

Pomiary elektryczne

Badania instalacji elektrycznych oraz zasilających przez nie urządzeń elektrycznych odgrywają istotną rolę w ocenie ich stanu technicznego pod względem niezawodności instalacji i bezpieczeństwa użytkowania.

Wyniki badań stanowią podstawę do podjęcia decyzji o przekazaniu instalacji i urządzeń elektrycznych do eksploatacji, o przedłużeniu okresu eksploatacji lub o konieczności dokonania odpowiednich napraw i remontów lub wycofania z eksploatacji.

Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje badań i pomiarów:

  • badania i pomiary odbiorcze

  • badania i pomiary eksploatacyjne okresowe (ochronne)Okresowe sprawdzanie i próby powinny obejmować co najmniej:

  • oględziny dotyczące ochronny przed dotykiem bezpośrednim i ochronny przeciwporażeniowej

  • pomiary rezystancji izolacji

  • badania ciągłości przewodów ochronnych

  • badania ochrony przed dotykiem pośrednim

  • próby działania urządzeń różnicowoprądowych

Dźwiękowy System Ostrzegawczy
Instalacja odgromowa
Instalacje elektryczne
Okablowanie strukturalne
Pomiary elektryczne
Prace na wysokościach
Projektowanie
Projektujemy i wykonujemy
System alarmowy
System Kontroli Dostępu
System wykrywania i sygnalizacji pożaru
Technika światłowodowa
Telewizja dozorowa (CCTV)
strona główna | polityka prywatności | aktualności | kontakt